2018/12/10

2018 оны 10 дугаар сарын тохирлоор нийт 286 азтан Орхон аймгаас тодорсон бөгөөд 1 000 000 төгрөгний азтан нэг, 5 000 000 төгрөгний азтан 2 тодорсон байна.